ЧАС О ДИГИТАЛНОМ НАСИЉУ

  • Шта каже приручник „Дигитално насиље – превенција и реаговање“?
  • Шта кажу и како реагују ученици?
  • Дигитализација може бити игра, али не сме да постане брига!

 

У оквиру активности поводом обележавања Дечје недеље, психолог и педагог школе одржале су час са ученицима – члановима Ученичког парламента и Вршњачког тима. Сврха овог часа, одржаног 5. октобра, била је упознавање ученика са приручником „Дигитално насиље – превенција и реаговање.“

У отвореној дискусији ученици су упознати са свим ризицима неодмереног и некритичког коришћења разних друштвених мрежа. Предочене су им  и опасностима којима том приликом могу бити изложени.

Закључак овог часа био је: Дигитализација јесте свет данас. На неки начин, она је данас и игра, али никако не сме постати брига, ни данас ни сутра.