И ове године у априлу часове српског језика посетили су педагог, психолог и директор школе. Атмосфера је била пријатна, опуштена и ведра. Сви ученици су активно учествовали у раду. Примењена су различита наставна средства од којих посебно истичемо употребу интерактивне „паметне“ табле која се у нашој школи у раду са децом користи од другог полугодишта ове школске године. Рад ученика у групи и у пару такође је допринео да часови буду интересантни и да се код ученика развија сарадња и толеранција.

Наставне јединице које су обрађене су биле:

Први разреди

Пролеће, Воја Царић

Реченице по значењу

Славујак, народна песма

Други разреди

Ено где лети цвет – одломак из романа Бамби Феликса Салтена

Бодљикава прасад – прича Артура Шопенхауера

Нова писана слова латинице: Z,Ž

Трећи разреди

Пролеће у мом крају – писмено изражавање

Четврти разреди

Настави причу, оживи нашу прошлост

Олданини вртови-бајка Гроздане Олујић

Реченице: подела по облику и значењу

Часове су реализовали учитељи наше школе: Драгана Воденичар, Милка Јовановић, Предраг Старчевић, Тамара Киш, Горица Булајић, Јелена Вукадивнић, Станислава Здравковић, Весна Заставниковић, Виолета Љубојевић, Душанка Капунац, Јелена Пападопулос и Јелица Ковачић.

Уживали смо у добро организованим часовима наших наставника и у знању, креативности и маштовитости наших ученика!