ПРВА ФАЗА: Директан контакт – слажете се да се не слажете око нечега.

ДРУГА ФАЗА: Прихватате покушај да се „разлабави“ чвор сукоба – у овој фази постајете свесни да свако има свој удео у сукобу и да сте сви одговорни за настали сукоб.

ТРЕЋА ФАЗА: Обе стране износе своје виђење сукоба (позиције) – у овој фази је важно обезбедити директну комуникацију и активно слушање свих учесника сукоба, што ће омогућити да се два различита виђења сукоба упореде.

ЧЕТВРТА ФАЗА: Одређивање основног предмета сукоба (у чему је проблем?) – у овој фази важно је активно учешће и сарадња обе стране око одређивања и разумевања предмета сукоба. Који проблем хоћемо да решимо? Уколико их има више, боље почети са оним лакшим, једноставнијим.

ПЕТА ФАЗА: Одређивање потреба и интереса који леже у основи сукоба – у овој фази се дубље испитују разлози неслагања и разлози настајања сукоба. Када установимо интересе и потребе сукобљених страна, јавиће се и могућност нових, креативних решења датог проблема. Што дубље задиремо у проблем, спектар могућих решења је већи и та решења су разноврснија. „Мапирањем“ (препознавањем, означавањем) потреба можемо доћи до тачке спајања две супротне стране. Тај процес нам омогућава да преформулишемо, преоквиримо, постојећи проблем („убацимо“ га у нов рам) и видимо га као заједнички.
ШЕСТА ФАЗА: Умножавање могућих решења – важно је да обе стране у сукобу схвате да предлагање могућих решења још увек не значи прихватање тих решења. Прихватиће се само оно решење којим су обе стране задовољне. У току ове фазе, учесници иду од: неповерења до добре воље, од опирања до великодушности, од стегнутости до креативне сарадње.

СЕДМА ФАЗА: Одабирање решења којим су задовољни сви учесници сукоба – обезбедите да сви учесници из сукоба изађу као победници.

ОСМА ФАЗА: Конкретизација договора и остваривост – проверите да ли је одабрано решење реално и оствариво. Направите уговор (усмени или писмени), који обавезује обе стране да испуне оно што је договорено. Уговор треба да је конкретан и такав да се може остварити у одређеном временском периоду.

ДЕВЕТА ФАЗА: Резервни план – важно је да се договори процедура по којој ће се поступати, ако из неког разлога дође до застоја у остваривању првобитног договора.