За ученике петог разреда предмет МАТЕМАТИКА отворена је Google учионица.
Google учионица омогућава да предметни наставник шаље обавештења и започиње дискусије у оквиру једног одељења, дели ресурсе, оставља коментаре на рад ученика и тако им пружа повратну информацију.
Google учионица је једно иновативно средство у настави које вишеструко може олакшати рад наставника и ученика, а притом је безбедност на великом нивоу.
Приступ учионици имају само ученици одељења. Приступни код могу добити од предметног наставника или своју gmail адресу дати наставнику да их прикључи у учионицу.
У оквиру учионице ученици могу комуницирати, пронаћи подсетнике за области које су рађене, задатке за вежбање као и припреме за контролне и писмене задатке.
Предметни наставник Драгана Аврамовић