Družina III-3 učiteljice Jelene Vukadinović je od početka maja imala zanimljiva predavanja na časovima prirode i društva,koja su se danas 4.6.2024. završila.
Učenici ovog odeljenja su imali
 istraživački rad organizovan u više manjih grupa. Cilj ovog projekta je negovanje saradničkih odnosa u manjiim grupama. Učenici su rezultate svog istraživanja prezentovali na časovima prirode i društva. Predavanja su bila na temu prirodnih i kultivisanih životnih zajednica raznovrsnih biljaka i životinja️
Slušajući predavanja drugara tokom časa mnogo su naučili o: šumama, livadama, pašnjacima, rekama, barama, jezerima, parkovima, njivama, vinogradima… Svi su se potrudili da predavanja budu zanimljiva, originalna, mnogi su pokazivali očigledna nastavna sredstva . Plakatima su izrazili kreativnost grupne. A završnica svih časova je bila najzanimljivija jer su pripremali kvizove, provere znanja, unakrsna ispitivanja…
Na kraju su u evaluaciji svih časova skoro jednoglasno učenici izdvajili da im je mnogo značilo što su sarađivali na projektu, što su imali priliku da budu kod nekog sa kim se inače ne druže, što su unutar svake grupe imali domaćine, a neki izdvajaju da su od tada postali jako bliski prijatelji.
Nadamo se da će svi Zmajevci tokom predstojećeg letnjeg raspusta primenjivati druženje u malim,a može i velikim grupama.