• на завршни испит морају да изађу сви ученици 8.разреда ( уколико ученик не изађе на завршни испит неће имати право да упише средњу школу)
• на дан полагања завршног испита ученици су обавезни да дођу у школу у 8 и 15 часова
• ученик је дужан да на испиту поступа по упутствима дежурног наставника ( у случају да ученик не поштује упутства дата од стране дежурног наставника, биће удаљен са испита)
• на испиту НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ( коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит)

• ВАЖНИ ДАТУМИ:
– 17.06.2020.г. ( од 9-11 часова) полагање завршног испита из СРПСКОГ ЈЕЗИКА ( потребан прибор: графитна оловка, хемијска оловка, гумица)
– 18.06.2020.г. ( од 9-11 часова) полагање завршног испита из МАТЕМАТИКЕ ( потребан прибор: графитна оловка, хемијска оловка, гумица, лењир, троугао, шестар)
– 19.06.2020.г. ( од 9-11 часова) полагање завршног испита – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ ( биологија, физика, хемија, историја, географија)- потребан прибор: графитна оловка, хемијска оловка, гумица

– 23.06.2020.г.- објављивање прелиминарних резултата
– 23.06.2020.г. пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита
– 28.06.2020.г. објављивање КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
– 29.06.2020.г. ( од 8 до 12 часова)- ученици подносе матичним основним школама пријаву са жељама на обрасцу за унос ЖЕЉА
– 8.07.2020.г. основне школе објављују КОНАЧАН РАСПОРЕД ученика по средњим школама
– 8. и 9.07.2020.г. ( од 8 до 15 часова) УПИС ученика у средњу школу у коју су распоређени

• ОБРАЗАЦ ЗА УНОС ЖЕЉА
– садржи шифру образовног профила, назив средње школе и назив образовног профила
– образац се попуњава на основу Конкурса за упис у средњу школу
– шифра образовног профила се мора читко попунити, без грешке, латиницом
– образац за унос жеља обавезно мора да потпише родитељ
– образац за унос жеља може се купити у књижари

• ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
– Пријава за упис ( добија се у средњој школи на сам дан уписа)
– Уверење о положеном завршном испиту
– Сведочанства од 5. до 8. Разреда
– Оригинално сведочанство о завршеној основној школи
– Извод из матичне књиге рођених
– Лекарско уверење ( за гимназију није потребно лекарско уверење)