Od 23. do 27. avgusta 2017. godine u mestu Pišece, Slovenia, održan je Međunarodni UNESCO kamp sa temom „Pomeramo granice“. U ovoj manifestaciji su učestvovale naše učenice Nađa Zarija i Marta Duš, učitelj Predrag Starčević i direktor škole Vladimir Marković. U ovoj, petodnevnoj manifestaciji, naši predstvnici su učestvovali u mnoštvu kreativnih radionica. Naše učenice su dale pečat mnogim aktivnostima. Nađa je svirala gitaru i pevala, a Marta plesom dočaravala tu muziku na otvaranju izložbe u Brežicama, profesora Umetničke gimnazije iz Sente, na radionici „Pomeramo granice“ izvedene na granici Slovenije, koja je opasana žicom i na završnici radionice „Jezik ljubavi“, koju je držao naš učitelj Predrag Starčević učenicima iz Slovenije, Hrvatske i Srbije. Naš učitelj je održao još dve radionice: „Tvoje godine su najlepše godine“ učenicima gimnazije u Brežicama i „Pomeranje mentalnih granica“ – „Na raskrsnici izmedju uma i srca“ u kojoj su učestvali nastavnici iz ove tri države. Osnovni utisak je osmeh nastavnika i žitelja Pišeca, kojim su nas sve vreme darivali.