Обавештавамо вас да је за лице за заштиту података о личности у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево, одређена Тијана Барашевић.

Контакт подаци:

Тел: 013/346-023, локал 104

e-mail: skola@zmajpancevo.edu.rs