Обавештавамо вас да је упис у први разред обавезан за свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно, у школску 2018/19. годину се уписују деца рођена од 1. марта 2011. године до 28. фебруара 2012. године.
Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе.
Такође, након провере спремности за полазак у школу, у први разред се може уписати и дете које има од шест до шест и по година.

Упис првака почеће 2. априла 2018. године. Школа ће уписати све будуће прваке са свог подручја. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја других школа, али само уз писмени захтев родитеља, односно законског заступника, уколико то дозвољавају просторне и кадровске могућности (чл. 22. став 3. Закона). Школа ће обавестити родитеља, односно другог законског заступника, по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, најкасније до 30. априла 2018. године.

У првом разреду у школској 2018/19. години, функционисаће једна група продуженог боравка.

Документа потребна за упис:

– Извод из матичне књиге рођених;
– Потврда о извршеном лекарском прегледу детета;
– Потврда о похађању припремног предшколског програма;

Тестирање деце обавиће психолог или педагог школе у заказаним терминима.

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!