13.04.2018.г. – петак
– од 12 до 14 часова- МАТЕМАТИКА
14.04.2018. г. – субота
– од 9 до 11 часова- СРПСКИ ЈЕЗИК
– од 11и30 до 13и30 часова- КОМБИНОВАНИ ТЕСТ