Подела предмета на наставнике школске 2023-24. године

 

Име и презиме наставника, радно место Назив предмета Индекс одељења Бр. часова
Душанка Капунац, наставник разредне наставе разредна настава 1-1 20
Јелена Пападопулос, проф.раз.наст. разредна настава 1-2 20
Јелица Ковачић, проф.раз.наст. разредна настава 1-3 20
Гордана Топић, проф.разредне наставе разредна настава 1-4 20
Драгана Воденичар, наст. разредне наставе разредна настава 2-1 20
Марија Станојевић, наст.раз.наставе разредна настава 2-2 20
Предраг Старчевић, проф.раз.наставе разредна настава 2-3 20
Босиљка Величковић Милковски, проф. разр.наставе разредна настава 2-4 20
Невена Вучковић, проф. разредне наставе разредна настава 2-5 20
Тамара Киш, проф. разр.наставе разредна настава 3-1 20
Горица Булајић, наст. разр.наставе разредна настава 3-2 20
Јелена Вукадиновић,проф.разредне наставе разредна настава 3-3 20
Тијана Врбат, проф.разредне наставе разредна настава 3-4 20
Весна Заставниковић, наст.разредне наставе разредна настава 4-1 20
Станислава Здравковић, наст.разредне наставе разредна настава 4-2 20
Виолета Љубојевић, проф.разредне наставе разредна настава 4-3 20
Драгана Цуцић, проф. српског језика српски језик  8-1,2,

5-3,4

Драгана Марковић Келемен, проф.српског језика српски језик 6-3; 7-1,2

8-3

грађанско

васпитање

7-1

6-1,2,3,4

Данијела Ђорђевић, проф. српског језика српски језик 5-1,  6-1, 2

7-3

грађанско васпитање 5-1 и 5-4

5-2 и 5-3

Драгана Тепић, проф.немачког језика немачки језик 2-4 3-1,2

4-2,3  1-4,

5-1,2,3  8-1,2,

Зарија Даница, проф.немачког језика немачки језик 6-1,2,3,4

5-4

7-1,2,3

8-3

Аврамовић Јелена, проф. немачког језика немачки језик 2-1,2
Кристина Рвовић, проф. енглског језика енглески језик  5-1,2,3,4

6-1,2,3

7-1,2,3

Вера Денћан, проф. енглеског језика енглески језик 3-2,4  4-1
Наталија Крецуљ, проф. енглеског језика енглески језик 1-1,2,3
Јелена Божић, професор енглеског језика енглески језик 2-3, 5
Дарија Недељковић, проф. енглеског језика енглески језик 6-4,   8-1,2,3
Предраг Бaчкоња, проф. ликовне културе ликовна култура 5-1,2,3,4; 6-1,2,3,4 7-1,2,3 8-1,2,3 +

3 групе цртање, сликање, вајање

Стефановић Гордана, проф. музичке културе музичка култура 5 -4

5-1,2,3,4; 6-1,2,3,4; 7-1,2,3; 8-1,2,3 1 група хор и оркестар

Љиљана Барбир, проф. историје историја  5-1

5-1,2,3,4;

6-1,2,3,4

7-1,2,3

8-1,2,3

Зорица Ајваз, проф. географије географија 6-1,2,3,4;

7-1,2,3;

8-1,2,3

Светлана Марчетић, професор географије географија 5-1,2,3,4
Радованка Јаковљев Лазић, наст. физике физика 6- 1,2,3,4

7-1

Митић Миодраг, замена

Катарина Илић

математика

хемија,

физика

5-3

7-1,2,3;

8-1,2,3

7-3

Илија Веселиновић, проф.технике и технологије техника и технологија  5-2 5-1,2,3,4 6-1,2,3,4; 7-1,2,3; 8-1,3
Радмила Тркуља, проф. биологије биологија 5-1,2,3,4; 6-1,2,4; 7-1,2,3;

8-3

Гордана Ковачевић, професор биологије биологија 8-1,2  6-3
Маријана Нисић, проф. математике математика 7-1, 5- 1,2 7-1;  8-1,2
Драгомир Машић, проф. математике и информатике математика 7-3 ; 7- 2,3
информатика и рачунарство 5-1,2,3,4   6-1,2,3 ,4 7-1,2,3  8-1,2,3
Аврамовић Драгана, наставник математике математика

ТиТ

5-4; 6-1,2,3

8-3

8-2

Вукан Машић математика

физика

6-4

7-2

Саша Ристић, проф.физичког и здравственог васпитања физичко и здравствено 6-1,2,3,4 8-1,2
ОФА 6-1,2,3,4
Марко Крстић, проф. физичког и здравственог васпитања физичко и здравствено

ОФА

8-3

5-4, 6-1, 8-3

Весна Гајић, проф.физичког и здравственог васпитања физичко и здравствено 5-1,2,3,4

7-1,2,3

ОФА 5-1,2,3
 Љубица Радојчић, вероучитељ верска настава од  1. до 8.

15 група

Јелена Стоилковић, професор разредне наставе продужени боравак 2. разед
Катарина Олас

професор разредне наставе

продужени боравак 1. разред
Вукица Јовић, професор разредне наставе продужени боравак 2.разред
Даниел Барбу, професор разредне наставе продужени боравак 1. разред
Вања Јекић, професор српског језика српски језик 6-4; 5-2
грађанско васпитање 7-2,3

8-1,2,3

Ана Кораћ, професор франц. језика и књижевности библиотека
Данијела Пећанин, професор разредне наставе библиотека