Подела предмета н анаставнике за школску 2020/21. годину

Ред. број Име и презиме наставника, радноместо Називп редмета Индекс одељења Бр. часова
1. Весна Заставниковић, наст.разредне наставе разредна настава 1-1 20
2. Станислава Здравковић, наст.раз.наст. разредна настава 1-2 20
3. Виолета Љубојевић, проф.раз.наст. разредна настава 1-3 20
4. ДушанкаКапунац, наставникразредненаставе разредна настава 2-1 20
5. Јелена Пападопулос, проф.раз.наст. разредна настава 2-2 20
6. Јелица Ковачић, проф.раз.наст. разредна настава 2-3 20
7. Гордана Топић,проф.разредне наставе разредна настава 2-4 20
8. Драгана Воденичар, наст. разредне наставе разредна настава 3-1 20
9. МаријаСтанојевић,наст.раз.наставе разредна настава 3-2 20
10. Предраг Старчевић, проф.раз.наставе разредна настава 3-3 20
11. Босиљка Величковић Милковски, проф. разр.наставе разредна настава 3-4 20
12. Тамара Киш, проф. разр.наставе разредна настава 4-1 20
13. Горица Булајић,наст. разр.наставе разредна настава 4-2 20
14. Јелена Вукадиновић,проф.разредне наставе разредна настава 4-3 20
15. Драгана Цуцић, наст. српског језика српскијезик 5-1,2, 6-1,2 18
16. Драгана Марковић Келемен, проф. српског језика српски језик 7-3,8-1,2,3 16+2 = 18
грађанско васпитање 7-3,  8-1
17. Данијела Ђорђевић, проф. српског језика српски језик 5-3,  6-3,

7-1,2,

17+1=18
грађанско васпитање 7-1
18. ДраганаТепић,  проф. немачког  језика немачкијезик 1-2,32-1, 2,  3-1,2  4- 3, 5-1,2, 6-2 20
19. Зарија Даница,  проф. немачког језика немачки језик 5-3, 6-1,3,7-1,2,3, 8-1,2,3 18
20. Кристина Рвовић, проф. енглског језика енглески језик 6-1,2,3;

7-1,2,3; 8-1,2,3

18
21. Вера Денћан, проф. енглеског језика енглескијезик 1-1, 2-3, 3-4 6
22. Наталија Крецуљ, проф. енглеског језика енглески језик 2- 4, 4-1,2 6
23. Дарија Недељковић,  проф. енглеског језика енглески језик

грађанско васпитање

3-3,   5-1,2,3

5-1,2

10
24. Предраг Бaчкоња, проф. ликовне културе ликовнакултура 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 + 3групецртање, сликање, вајање 15+3=18
25. Стефановић Гордана, проф. музичке културе музичка култура 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 15
26. Љиљана Барбир, проф.историје историја 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 21
27. Зорица Ајваз, проф. географије географија 5-1,2; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 20
28. Светлана Марчетић, проф. географије географија 6-3 1+1
грађанско васпитање 6-2
29. Митић Миодраг, проф. физике физика 6-1,3

7-1,2,3

10
30. Душан Етински, наст. физике физика 6-2,  8-1,2,3 8
31. Александра Жутић, проф. хемије хемија 7-1,2,3; 8-1,2,3 12
32. Илија Веселиновић,  проф. технике и технологије техника и технологија 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 24
33. Радмила Тркуља, проф. биологије биологија 5-3; 6-1,2,3; 7-1,2,3;

8-1,2,3

20
34. Гордана Ковачевић, проф. биологије биологија 5-1,2 4
35. Маријана Нисић, проф. математике и информатике математика 5-1,2;  6-1,2  8-1 20
36. Драгомир Машић, проф. математике и информатике математика  8- 2,3 8+12=20
информатика 5-1,2,3   6-1,2,3  7-1,2,3  8-1,2,3
37. Аврамовић Драгана, наставник математике математика 5-3,  6-,3;

7-1,2,3

20
38. СашаРистић, проф. физичке  културе физичкои здравствено 5-1,2  7-1,2,3 10+6=16
Офа 5-1,2,3

7-1,2,3

39. Весна Гајић,  проф. физичке кул. физичкои здравствено 5-3   , 6-1,2,3  8-1,2,3 14+6=20
ОФА 6-1,2,3   8-1,2,3
40. Миладин Лукета, вероучитељ версканастава од  1. до 8. 11
41. Невена   Вучковић продужени боравак 1. разред 20
42. Слађана Вучковић продужени боравак 2. разред 20
43. Вања Јекић, професор српског језика грађанско васпитање 5-,3 6-1,2   7-2, 8-2, 3 6
44. Ана Кораћ, мастер професор језика и књижевности библиотека 50%
45. КатаринаОлас , професор разредне наставе библиотека 50%