НАСТАВНИЦИ И УЧИТЕЉИ КОЈИ ПРЕДАЈУ У

ШК.2019/2020.г.

Презиме и име наставника/учитеља предмет Разредно

старешинство

Одељења у којима предаје Термини „отворених врата“
1.Капунац Душанка учитељица 1-1 Први разред Петак- 2.час
2.Пападопулос Јелена учитељица 1-2 Први разред Понедељак- 3.час
3.Ковачић Јелица учитељица 1-3 Први разред Четвртак- 2.час
4.Топић Гордана учитељица 1-4 Први разред Уторак- 2.час
5.Воденичар Драгана учитељица 2-1 Други разред Среда 2.час
6.Јовановић Милка учитељица 2-2 Други разред Понедељак- 3.час
7.Старчевић Предраг учитељ 2-3 Други разред Уторак- 3.час
8.Величковић Милковски Босиљка учитељица 2-4 Други разред Среда- 5.час
9.Киш Тамара учитељица 3-1 Трећи разред Четвртак- 3.час
10.Булајић Горица учитељица 3-2 Трећи разред Уторак- 2.час
11.Вукадиновић Јелена учитељица 3-3 Трећи разред Петак- 3.час
12.Заставниковић Весна учитељица 4-1 Четврти разред Среда- 3.час
13.Здравковић Станислава учитељица 4-2 Четврти разред Уторак- 1.час- преподне

Петак- 2.час- поподне

14.Љубојевић Виолета учитељица 4-3 Четврти разред Понедељак – 4.час
15.Цуцић Драгана Српски језик 8-2 5-1, 5-2, 8-1, 8-2 Понедељак- 4.час
16.Ђорђевић Данијела Српски језик 6-1 5-3, 6-1, 6-2, 8-3 Уторак- 2.час
17.Келемен Драгана Српски језик 6-3 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 Среда- 2.час
18.Зарија Даница Немачки језик 5-1, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-3 Петак- 2.час
19.Тепић Драгана Немачки језик 8-1 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-3, 4-1, 4-3, 5-2, 8-1, 8-2 Четвртак- 4.час
20.Рвовић Кристина Енглески језик 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 Среда- 3.час
21.Недељковић Дарија Енглески језик 8-1, 8-2, 8-3, 2-3 и грађанско васпитање 8-1, 8-2 Четвртак 2.час
22.Крецуљ Наталија Енглески језик 1-3, 1-4, 3-1 Уторак- 3.час
23.Денћан Вера Енглески језик 2-4, 3-2, 4-2 Петак- 4.час
24.Машић Драгомир Математика 7-3 Математика- 5-3, 7-2, 7-3, информатика- 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 и 8.р  

Четвртак- 2.час

25.Нисић Маријана Математика 7-1 5-1, 5-2, 7-1, 8-2, 8-3 Среда- 2.час
26. Аврамовић Драгана математика 6-2 6-1, 6-2, 6-3, 8-1 Четвртак- 3.час
27.Стефановић Гордана Музичко 5-3 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 Четвртак- 2.час
28.Бачкоња Предраг Ликовно 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 Четвртак- 3.час
29.Барбир Љиљана Историја 5-2 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 Четвртак- 3.час
30.Ајваз Зорица Географија 7-2 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 Уторак- 4.час
31.Марчетић Светлана Географија 5-3 географија и 5-2 грађанско Петак- 7.час
32.Тркуља Радмила Биологија 8-3 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-3 Понедељак- 3.час
33.Ковачевић Гордана Биологија 8-1, 8-2 Среда – 9:35 и 10:15
34.Митић Миодраг Физика 6-1, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2 Четвртак- 2.час
35.Етински Душан Физика 7-1, 7-2, 7-3, 8-3 Петак- 5.час
36.Жутић Александра Хемија 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 Среда- 3.час

 

37.Веселиновић Илија Техничко 5-1 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 Уторак- 3.час
38.Гајић Весна физичко 5-1, 5-2, 5-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1 и 8-2 спорт Среда- 3.час
39. Ристић Саша физичко 6-1, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2, 8-3 Понедељак- 4.час
40.Јекић Вања Грађанско васпитање 5-1, 5-3, 6-2, 7-2, 7-3, 8-3
41.Лукета Миладин Верска настава Од 1. До 8.разреда по једна група
42.Врбат Тијана Продужени боравак
43.Олас Катарина Продужени боравак
44.Стојановић Марија Библиотека
45.Кораћ Ана Библиотека