Ред. број Име и презиме наставника, радно место Назив предмета Индекс одељења Бр. часова
1. Тамара Киш, наст. раз. наставе разредна настава 1-1 20
2. Горица Булајић, наст.раз.наставе разредна настава 1-2 20
3. Јелена Вукадиновић, проф.раз.наставе разредна настава 1-3 20
4. Весна Заставниковић, наст.разредне наставе разредна настава 2-1 20
5. Станислава Здравковић, наст.раз.наст. разредна настава 2-2 20
6. Виолета Љубојевић, наст.раз.наст. разредна настава 2-3 20
7. Душанка Капунац, наст. раз. наставе разредна настава 3-1 20
8. Јелена Пападопулос, проф. раз. наставе разредна настава 3-2 20
9. Јелица Ковачић, проф. раз. наставе разредна настава 3-3 20
10. Драгана Воденичар, наст. разредне наставе разредна настава 4-1 20
11. Милка Јовановић, наст.раз.наставе разредна настава 4-2 20
12. Предраг Старчевић, проф.раз.наставе разредна настава 4-3 20
13. Драгана Цуцић, наст. српског језика српски језик

грађанско

6-1,6-2,2-2,3-3

6-1,6-2,6-3,8-2,8-3

19
14. Јелена Ангеловски, наст.српског језика српски језик 5-2, 5-3,7-2,8-1 18+1
грађанско васпитање 8-1
15. Данијела Ђорђевић, наст. српског језика српски језик  5-1,6-3,7-1,7-3 17+1
грађанско васпитање 7-2
16. Драгана Тепић, наст.немачког језика немачки језик 1-3,2-2,3-1,3-3,4-2, 6-1, 6-2, 8-1 18
17. ДаницаЗарија, наст.немачког језика немачки језик 5-15-2, 5-3,6-3, ,7-1,2,3,8-1,8-2,8-3 18
18. Чедомир Опарница, наст. енглског језика енглески језик 5-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 18
19. Вера Денћан, наст. енглеског језика енглески језик 1-2, 2-2, 4-2 6
20. Наталија Крецуљ, наст. енглеског језика енглески језик 1-1, 3-1, 3-3 6
21. Предраг Бaчкоња, наст. ликовне културе ликовна култура 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 + 4 група цртање, сликање, вајање 15+4
22. Гордана Стефановић, наст. музичке културе музичка култура

 

5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 + 1 групе  хора 15+1
23. Љиљана Барбир, наст. историје историја 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 21
24. Зорица Ајваз, наст. географије географија 5-1,2; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 20
25. Светлана Марчетић, наст.географије географија 5-3 1+3

 

грађанско васпитање 5-3; 7-1,3
26. Миодраг Митић, наст. физике физика 6-1,2,; 7-1,2,3 10
27. Викторија Бунђа наст. физике и хемије физика 8-1,2,3; 6-3 8+12
хемија 7-1,2,3; 8-1,2,3
28. Илија Веселиновић, наст. технике и технологије техника и технологија 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 20
29. Александра Вељковић, наст.биологије биологија 6-2 2
30. Радмила Тркуља, наст. биологије биологија  5-1,2,3; 6-3; 7-1,2,3; 8-1,2,3 20
31. Гордана Ковачевић, проф. биологије биологија 6-1 2
32. Маријана Нисић, наставник математике математика 5-1; 6-2,3; 7-2 16
33. Драгомир Машић, наставник математике и информатике математика 5-2,3; 7-1,3 19
информатика 5-1,2,3
34. Марија Вуковић, наставник математике математика 6-1; 8-1,2,3 16
35. Саша Ристић, проф.физичке културе физичко (и здравствено у 5.) в.  6-1,2,3; 8-1,2,3 16
изабрани спорт 6-3; 8-1,2,3;
36. Весна Гајић, наст.физичке кул. физичко (и здравствено у 5.) в. 5-1,2,3; 7-1,2,3 20
изабрани спорт 6-1,2; 7-1,2,3
37. Миладин Лукета, вероучитељ верска настава од  1. до 8. 10
38. Босиљка Величковић Милковски, наставник разредне наставе у продуженом боравку продужени боравак 1. разред 20
39. Тијана Врбат, професор разредне наставе у продуженом боравку продужени боравак 2. разред 20