Чланови Вршњачког тима и  Ученичког парламента обележили су Дан љубазности (13.11.) и Дан толеранције (16.11). Ученице 8-3, Ана Дурлић Вујић, Анђела Мандрино и Даница Јанковић, израдиле су паное са занимљивим порукама и речима које објашњавају појам толеранције и љубазности. О толеранцији су више сазнали из видео клипова које су оне одабрале и приказале осталим ученицима. Добром расположењу дипринело је међусобно поклањање комплимената који су били у посебним ковертама.

У дискусији су равноправно учествовали сви учесници, представници својих одељења, од 5. до 8. разреда, са циљем да оно што су научили поделе са својим вршњацима и помогну да се уз примену толеранције развијају квалитетнији међусобни односи.