Толеранција се учи од малена, а њено непостојање последица је незнања, предрасуда, мржње и основа је дискриминације и расизма. Иза свега лежи страх људи да их туђа култура, начин живота или вера угрожавају. Образовање је најбољи начин да се смањи нетолеранција. Људи су природно различити и само толеранција може да обезбеди опстанак мешовитих заједница у свим деловима света. Ништа не сме бити разлог за искључивање појединца или читавих група из друштва а понајмање разлог за сукобе и ратове. То је морална обавеза сваког човека, а онда и политички и правни услов за појединце, групе народа и државе.
• ТОЛЕРАНЦИЈА значи да оно што ми мислимо, верујемо или ценимо није обавезно боље од онога што мисле, верују или цене други људи. Она је средство којим се може изградити ненасилно друштво. Толеранција се односи на: друге људе, другачија веровања, идеје или начин живота.
• ТОЛЕРАНТНОШЋУ постајемо свесни да је разноликост људско богатство. Учећи о другима постајемо толерантни према ономе што је различито. На тај начин, у друштву у коме се различитости прожимају, изграђује се поверење и заједништво.
• НЕТОЛЕРАНЦИЈА је недостатак поштовања за туђе навике и веровања. Открива се у томе што неко није вољан да допусти другим људима да се понашају на другачији начин или имају другачије мишљења.
• СТРАХ рађа одбојност, нетрпељивост, непријатељство.
• СТЕРЕОТИПИ се односе на распрострањена уверења или мисли о одређеној људској заједници. Стереотипи се темеље на ставовима усвојеним у школи, кроз масовне медије или код куће, који се затим проширују и на све друге припаднике те заједнице. На пример: постоје успешни црнци кошаркаши – то значи да су сви црнци одлични кошаркаши. Или: има паметних људи који носе наочаре, то значи да су сви људи који носе наочаре паметни…
• ПРЕДРАСУДЕ могу бити позитивне или негативне. Њима осуђујемо људе без претходног упознавања. Тешко се мењају и и због тога је важно бити свестан да их поседујемо. На пример: све плавуше су глупе; дете које има смисла за писање нема за математику. Или: неке људске расе су мање вредне од других…
Предрасуде и стереотипи су шеме помоћу којих боље разумемо стварност; када стварност не одговара предрасуди, нашем уму је лакше изменити право стање ствари, него предрасуде.
Бити толерантан значи бити слободан, чврсто се држати својих уверења и прихватати да се и други држе својих. То значи прихватање чињенице да су људска бића природно различита у ситуацијама, говору, понашању и вредностима и да имају право да живе у миру и онакви какви јесу. Свако има право на различитост. Наша права су једнака правима других.