Последње дане августа испратили смо радно,припремајући нашу  учионицу да спремна,лепша и у новом оделу дочека нашу децу. У сарадњи са родитељима Божовић,Гилезан,Милошевић,Хакај ,Пјевић,Јовановић  заменили смо плоче на столовима,седалне делове и наслоне столица.Потом је исхоблован и заштићен паркет. Овом приликом се захваљујем родитељима на иницијативи, одвојеном времену,ангажовању и средствима. Да би учионица што пре попримила замишљени изглед и ових дана је било радно. Јелена Хакај и учитељица Тамара правиле су дрво од стиродура и пур пене. Замишљено је још пуно тога,а свака идеја рађа нову. Велико хвала Јелени Хакај на свесрдном ангажовању у овом пројекту. Хвала и Микију који је увек наша десна рука. Радујем се свакој наредној акцији уређења наше учионице укључивањем свих заинтересованих родитеља, како би простор у коме наша деца бораве и раде био што лепши и пријатнији.