ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ ВРЕМЕ ДРЖАЊА
Станислава Здравковић разредна настава 10.01.2017. – 13.01.2017.
Јелица Ковачић разредна настава 26.12.2016. – 30.12.2016.
Зорица Ајваз географија (додатна настава) 26.12.2016. – 30.12.2016.
Даница Зарија немачки језик 10.01.2017. – 12.01.2017.    9:00
Виолета Љубојевић разредна настава 10.01.2017. – 12.01.2017.    9:00
Јелена Петковић немачки језик 26.12.2016. –28.12.2016.    9:00
Викторија Бунђа хемија/физика 10.01.2017. – 13.01.2017.
Драгана Лазаревић информатика 26.12.2016. 10 h, 29.12.2016. 12 h
Марија Вуковић математика 26.12.2016. –28.12.2016.    9:00
Маријана Нисић математика 10.01.2017. – 13.01.2017.    9:00
Јелена Ангеловски српски језик 04.01., 05.01., 13.01.2017.  9:00
Дарија Недељковић енглески језик 27.12.2016.     8:00-9:30
Радмила Тркуља биологија 26.12.,  27.12.2016.  8:30-10:45

09.01., 10.01.2017.   8:30-10:45

Драгомир Машић математика 10.01.2017. – 13.01.2017.    9:00
Драгана Марковић Келемен српски језик 04.01., 05.01.2017.  9:00
 Љиљана Барбир историја 04.01., 05.01.2017.  9:00
Миодраг Митић физика 26.12.2016. –28.12.2016.   8:00-9:00
Душанка Капунац разредна настава 10.01.2017. – 13.01.2017.
Наталија Крецуљ енглески језик 27.12.2016.     8:00