НА ЗАВРШНИ ИСПИТ МОРАЈУ ДА ИЗАЂУ СВИ УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА
( уколико ученик не изађе на завршни испит неће имати право да упише средњу школу)

НА ДАН ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ДОЂУ У ШКОЛУ У 8 И 15 ЧАСОВА

ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ!!!!!!

УЧЕНИК ЈЕ ДУЖАН ДА НА ИСПИТУ ПОСТУПА ПО УПУТСТВИМА ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА
( у случају да ученик не поштује упутства дата од стране дежурног наставника, биће удаљен са испита)

НА ИСПИТУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
( коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит)

ВАЖНИ ДАТУМИ

* 17.06.2019.г. ( од 9-11 часова) полагање завршног испита из СРПСКОГ ЈЕЗИКА
( потребан прибор: графитна оловка, гумица, хемијска оловка)

* 18.06.2019.г. ( од 9-11 часова) полагање завршног испита из МАТЕМАТИКЕ
( потребан прибор: графитна оловка, хемијска оловка, гумица, лењир, троугао, шестар)

• 19.06.2019.г. ( од 9-11 часова) полагање завршног испита- КОМБИНОВАНИ ТЕСТ ( биологија, географија, историја, физика, хемија) – потребан прибор:графитна оловка, гумица, хемијска оловка

• 21.06. 2019.г. објављивање прелиминарних резултата

• 22.06.2019.г. пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита

• 27.06.2019.г. објављивање КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

* 28.06.2019.г. ( од 8-12 часова)- ученици подносе матичним основним школама пријаву сa жељама на обрасцу за унос ЖЕЉА

* 7.07.2019.г. основне школе објављују КОНАЧАН распоред ученика по средњим школама

* 8. и 9.07.2019.г. (од 8 до 15 часова) УПИС ученика у средњу школу у коју су распоређени

ОБРАЗАЦ ЗА УНОС ЖЕЉА

– садржи шифру образовног профила, назив средње школе и назив образовног профила
– образац се попуњава на основу Конкурса за упис у средњу школу
– шифра образовног профила се мора читко попунити, без грешке, латиницом
– образац за унос жеља обавезно мора да потпише родитељ
– образац за унос жеља се може купити у књижари

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

– пријава за упис
– уверење о положеном завршном испиту
– оригинално сведочанснтво о завршеној основној школи
– сведочанства од 5. до 8.разреда
– извод из матичне књиге рођених
– лекарско уверење