Чланови Савета родитеља за школску 2021/2022. годину:

РЕД. БР РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  РОДИТЕЉА
1. I-1 JEЛЕНА  ХАКАЈ
2. I-2 AНЂЕЛИЈА  БОРЗАНОВИЋ
3. I-3 МИЛЕНА  СТЕФАНОВ
4. I-4 СЛАЂАНА  ПРВАНОВ
5. II-1 МАРИЈА  РАДЕВИЋ
6. II-2 ЈЕЛЕНА  МАЦУРА
7. II-3 ИВАНА  РАДОВАНОВИЋ
8. III-1 РАДМИЛА  ЧАНИЋ
9. III-2 НАТАША  ПЕЧЕНЧИЋ
10. III-3 НАТАША  ЏАМТОСКА
11. III-4 БРАНИСЛАВ  РАДОВАНОВИЋ
12. IV-1 ДУШИЦА  САВАНОВИЋ
13. IV-2 СНЕЖАНА  ЊАГУЛ
14. IV-3 ЈЕЛЕНА  ВОДЕНИЧАР
15. IV-4 ЕВДА  ПАНТЕЛИН
16. V-1 ДЕЈАН  БОЖОВИЋ
17. V-2 ВЕСНА  ВИДЕНОВ
18. V-3 ДАНИЈЕЛА  ГРАОВАЦ
19. VI-1 ЈЕЛЕНА  ЛУКИЋ ФЛОРА
20. VI-2 АНА  ОЛЋАН
21. VI-3 ИВАНА  ОРЛОВ  ГАЈАН
22. VII-1 ВЕСНА  РАДЕНКОВИЋ
23. VII-2 ЗЛАТИЦА  СТОЈАДИНОВИЋ
24. VII-3 ЕЛЕНА  КАТАЛИНА
25. VIII-1 ИВАНА  КОСТИЋ
26. VIII-2 ЈАСМИНА  РАДМАНОВИЋ
27. VIII-3 ВЕСНА  ЕРЕШ