Чланови школских тимова у школској 2023/2024. години

 

Тим за инклузивно образовање

 1. Драгана Тепић
 2. Драгана Марковић Келемен
 3. Невена Вучковић
 4. Предраг Старчевић
 5. Марија Станојевић
 6. Станислава Здравковић
 7. Весна Батало
 8. Маја Марошан Михајловић – координатор
 9. представник родитеља
 10. представник локалне заједнице

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Стални састав:

 1. Маја Марошан Михајловић
 2. Весна Батало
 3. Марија Оклобџија, секретар школе
 4. Владимир Марковић
 5. Ана Олћан – представник родитеља
 6. представник Ученичког парламенат
 7. представник локалне заједнице
 8. ОС чије је дете укључено у дату ситуацију

Тим за самовредновање

 1. Невена Вучковић
 2. Драгана Аврамовић
 3. Гордана Топић
 4. Данијела Ђорђевић
 5. Нисић Маријана
 6. Весна Батало – координатор
 7. Маја Марошан Михајловић
 8. представник родитеља
 9. представник локалне заједнице

 

Тим за  обезбеђење квалитета и развоја  школе

 1. Владимир Марковић
 2. Мирјана Оклобџија, сектретар
 3. Весна Батало
 4. Маја Маришан  Михајловић
 5. Данијел Барбу
 6. Љиљана Барбир
 7. Саша Ристић
 8. представник родитеља
 9. представник локалне заједнице

 

Тим  за  развој  међупредметних  компетенција и предузетништва

 1. Владимир Марковић
 2. Марија Станојевић
 3. Вукадиновић Јелена
 4. Босиљка Величковић Милковски
 5. Ајваз Зорица
 6. Радмила Тркуља
 7. Виолета Љубојевић
 8. представник родитеља
 9. представник локалне заједнице

 

Стручни актив за развојно планирање

 1. Гордана Топић
 2. Јелена Вукадиновић
 3. Драгана Аврамовић
 4. Даница Зарија
 5. Тамара Киш
 6. Владимир Марковић – директор
 7. Весна Батало – координатор
 8. Маја Марошан Михајловић
 9. прадставник родитеља
 10. представник ученичког парламента
 11. представник локалне заједнице

 

Стручни актив за развој школско програма

 

 1. Тијана Врбат
 2. Гордана Стефановић
 3. Кристина Рвовић
 4. Катарина Илић
 5. Невена Вучковић
 6. Драгана Воденичар
 7. Весна Батало- педагог
 8. Маја Марошан Михајловић- психолог
 9. представник родитеља
 10. представник локалне заједнице

Тим за професионални развој

 1. Станислава Здравковић
 2. Марија Станојевић – координатор
 3. Драгомир Машић
 4. Гајић Весна
 5. Виолета Љубојевић
 6. Јелица Ковачић
 7. Весна Заставниковић
 8. представник родитеља
 9. представник локалне заједнице

Ученички парламент

 1. Драгана Марковић Келемен
 2. Маријана Нисић

 

Вршњачки тим

 1. Драгана Аврамовић
 2. Вања Јекић
 3. Данијел Барбу

Црвени крст

 1. Горица Булајић
 2. Илија Веселиновић

Руководиоци Стручних већа

 1. Стручно веће за разредну наставу– Данијел Барбу
 2. Стручно веће друштвених наука – Љиљана Барбир
 3. Стручно веће природних наука – Катарина Илић
 4. Стручно веће вештина – Саша Ристић

 

Педагошки  колегијум

 1. Владимир Марковић
 2. Јелена Пападопулос
 3. Катарина Илић
 4. Предраг Бачкоња
 5. ЉиљанаБарбир
 6. Весна Батало
 7. Маја Марошан Михајловић

 

Летопис и интернет презентацију школе

 1. Ана Кораћ
 2. Илија Веселиновић

 

Естетско уређење школе

 1. Јадранка Бубњевић Машић
 2. Кристина Рвовић
 3. Драгана Цуцић
 4. Драгана Тепић

5.Душанка Капунац

 

Директор школе  према потреби може  формирати и друге тимове у току школске године.