Презиме и име ученика/Награда/Број бодова/Наставник

Мартић Иван/1.место/65/Драгомир Машић

Бркић Ада/похвала/30/Драгомир Машић

Презиме и име ученика/Награда/Број бодова/Наставник

Тршек Лазар /2.место/60/Драгомир Машић

Војиновић Петар/3.место/40/Драгомир Машић