Да ли се већ у првом разреду основне школе може открити будући научник, писац, сликар, музичар…? Стручњаци су на то питање одговорили потврдно, а школски закон је прописао јасне процедуре рада са надареном децом.
Уколико учитељица, учитељ, наставник, педагог, психолог и родитељ процене да је дете за неки предмет изузетно талентовано, за њега се, уз сагласност родитеља, прави посебан индивидуално образовни план са проширивањем и изменом садржаја учења и стандарда постигнућа.
Стефан Анђелковић, ученик другог разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Панчеву има изузетне способности за решавање математичких задатка. То је на самом почетку првог разреда запазила његова учитељица Милка Јовановић и у договору са родитељима, стручном службом и директором школе направила проширени план рада из математике.
Стефан је при поласку у први разред знао да сабира, одузима, множи, решава једначине са једном непознатом, успешно је решавао логичке и текстуалне задатке, познавао је геометријске облике, разумео и користио и негативне бројеве и односе међу њима…
У другом полугодишту првог разреда Стефан је једном недељно радио са учитељицом према проширеном плану из математике на посебном часу који је са нестрпљењем и радошћу очекивао.
У другом разреду за Стефана је поново направљен посебан индивидуално образовни план, популарно назван ИОП-3, путем кога ће учитељица подстаћи и развијати његове математичке способности.