DSC_0080

Продужени боравак – другарство, смех и љубав

Рад у продуженом боравку је организован облик васпитно – образовног рада у којем се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Наша школа организује продужени боравак за две васпитне групе које чине ученици из различитих одељења првог и другог разреда. Боравак се организује у адекватно опремљеном простору који задовољава дечије потребе за учењем, игром и одмором. Рад у боравку се одвија у две смене, преподне (од 8 часова до почетка редовне наставе) и послеподне (после редовне наставе до 16:30h).

Учење и израда домаћих задатака се одвија у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика, а основни циљ је оспособљавање ученика за самостално учење и обављање  школских обавеза. Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају помоћ у виду индивидуалног рада са учитељем, а они ученици који желе да знају више знање продубљују и проширују додатним наставним садржајима. Домаћи задаци се свакодневно анализирају, исправљају и вреднују.

Након измирења школских обавеза слободно време се осмишљава према индивидуалним афинитетима ученика. Музичке, ликовне, спортске и драмске активности које се организују имају забавни и стваралачки карактер. Посебне склоности и таленте ученика свакодневно откривамо и развијамо, а затим радо истичемо учествовањем у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи и нашем граду.

У нашем продуженом боравку поред знања, лепог понашања и здравих навика свакодневно развијамо и негујемо другарство, смех и љубав!!!