Историја

8.р. питања за 1.кз ( 2016)
7.р. питања за 1.кз ( 2016)
6.р. питања за 1.кз ( 2016)
5.р. питања за 1.кз ( 2016)
5.р. питања за 2.кз ( 2016)
6.р. питања за 2.кз ( 2016)
7.р. питања за 2.кз ( 2016)
8.р. питања за 2.кз ( 2016)
5.р. питања за 3.кз ( 2017)
6.р. питања за 3.кз ( 2017)
7.р. питања за 3.кз ( 2017)
8.р. питања за 3.кз ( 2017)
8.р. ЗАВРШНИ ИСПИТ ( 2014)
7.р. питања за 4.кз ( 2017)
6.р. питања за 4.кз ( 2017)
5.р. питања за Стари Рим
Републичко такмичење

Хемија

тест
7, разред
Припрема за контролни из метала
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ ИЗ ГРАЂЕ АТОМА
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ ИЗ СОЛИ
Припрема за контролни из грађе атома I део
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ, ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ 7. РАЗРЕД
ПРИПРЕМА УГЉОВОДОНИЦИ
ПРИПРЕМА ЈОНСКА ВЕЗА, ВАЛЕНЦА, Мr

Биологија

Припрема за малу матуру–градиво 6.разреда–за ученике 7.и 8.разреда