Историја

8.р. питања за 1.кз ( 2016)
7.р. питања за 1.кз ( 2016)
6.р. питања за 1.кз ( 2016)
5.р. питања за 1.кз ( 2016)
5.р. питања за 2.кз ( 2016)
6.р. питања за 2.кз ( 2016)
7.р. питања за 2.кз ( 2016)
8.р. питања за 2.кз ( 2016)
5.р. питања за 3.кз ( 2017)
6.р. питања за 3.кз ( 2017)
7.р. питања за 3.кз ( 2017)
8.р. питања за 3.кз ( 2017)
8.р. ЗАВРШНИ ИСПИТ ( 2014)
7.р. питања за 4.кз ( 2017)
6.р. питања за 4.кз ( 2017)
5.р. питања за Стари Рим
Републичко такмичење
8.р. историја ( тестови за вежбање- мала матура)
Историјске личности
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
ПИТАЊА ЗА МАЛИ КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ( НЕМАЊИЋИ)
7..р. припрема за кз ( Доба револуција)- ново

Хемија

тест
7, разред
Припрема за контролни из метала
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ ИЗ ГРАЂЕ АТОМА
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ ИЗ СОЛИ
Припрема за контролни из грађе атома I део
Припрема за контролни из грађе атома I део
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ, ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ 7. РАЗРЕД
ПРИПРЕМА УГЉОВОДОНИЦИ
РАСТВОРИ
Припрема органска једињења са кисеоником
ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ – НЕМЕТАЛИ
ПРИПРЕМА – Oсновни хемијски појмови

Биологија

Географија

Припрема за 5. разред
Припрема за 6. разред
Припрема за 7. разред
Припрема за 8. разред