О школи

Основна школа „Јован Јовановић Змај“
Панчево, Змај Јовина 3
Тел: 013/346-023
www.zmajpancevo.edu.rs
e- mail: jjzmajpa@open.telekom.rs

Зграда Основне школе „Ј. Ј. Змај“ сазидана је 1894. године и у њој са радом почиње мушка грађанска школа (са по четири разреда), трговачка школа (са структуром ниже и више средње трговачке школе), а од 1924. године отвара се и трговачка Академија.

Број ученика тада је износио од 24 до 25 ученика по једном разреду.

Међу предметима који су се изучавали били су: веронаука,  природне и друштвене науке. Од свог настанка школа је одиграла значајну улогу у целокупном развоју просвете и културе у Панчеву. Из њених ђачких клупа изашли су и стасали многи признати и учени људи.

Погледи и циљеви наставног колектива школе увек су били и биће окренути ка деци и њиховој бољој будућности, уз основни задатак-изградњу модела нове и ефикасније школе применом стваралачког експеримента кроз неке нове ефикасније путеве педагошког рада са ученицима.

Основна школа „Ј.  Ј.  Змај“ налази се у Змај Јовиној улици бр.3 у самом центру града Панчева.

Име  Јован Јовановић  Змај  школа добија 24.10.1952. године  по познатом српском песнику  који је један свој период живота провео у Панчеву.

Више о школи

Мисија школе је…
Школа заушима површину од…

Управа школе

Владимир МарковићДиректор
John DoeDeveloper
John DoeDeveloper