О школи

Основна школа „Јован Јовановић Змај“
Панчево, Змај Јове Јовановића 3
Тел: 013/346-023
www.zmajpancevo.edu.rs
e- mail: osjjzmajpa@mts.rs

Зграда Основне школе „Ј. Ј. Змај“ сазидана је 1894. године и у њој са радом почиње мушка грађанска школа (са по четири разреда), трговачка школа (са структуром ниже и више средње трговачке школе), а од 1924. године отвара се и трговачка Академија.

Број ученика тада је износио од 24 до 25 ученика по једном разреду.

Међу предметима који су се изучавали били су: веронаука,  природне и друштвене науке. Од свог настанка школа је одиграла значајну улогу у целокупном развоју просвете и културе у Панчеву. Из њених ђачких клупа изашли су и стасали многи признати и учени људи.

Погледи и циљеви наставног колектива школе увек су били и биће окренути ка деци и њиховој бољој будућности, уз основни задатак-изградњу модела нове и ефикасније школе применом стваралачког експеримента кроз неке нове ефикасније путеве педагошког рада са ученицима.

Основна школа „Ј.  Ј.  Змај“ налази се у Змај Јовиној улици бр.3 у самом центру града Панчева.

Име  Јован Јовановић  Змај  школа добија 24.10.1952. године  по познатом српском песнику  који је један свој период живота провео у Панчеву.

Више о школи

Школа се налази у центру града у окружењу великог броја културних установа (Музеј, Културни центар, Сликарска галерија, Библиотека, Музичка школа, Аполо, Архив…). Природни ресурси окружења школе су Градски парк и река Тамиш. Школа се налази у старом језгру града, у пешачкој зони и све ове установе и природне целине су доступне наставницима приликом извођења наставе. Посета наведеним институцијама и настава у природном окружењу нешто је на чему се инсистира у школи.
Школа има 24 одељења (три одељења у сваком разреду) и два одељења продуженог боравка. Наставу изводи 19 професора и 25 наставника.
У школи раде три стручна сарадника психолог, педагог, библиотекар али новим правилником о финансирању радно време психолога и библиотекара је смањено на 50%.
Настава у вишим разредима изводи се у преподневној смени у специјализованим учионицама, кабинетима и у три информатичка кабинета. Код млађих разреда, настава се изводи у две смене, у једној су ученици млађих разреда, а у другој ученици старијих разреда, смене се мењају на две недеље.
Школа редовно учествује на Међународном дечјем карневалу у Ријеци и на Панчевачком карневалу.
Школска зграда има приземље и три спрата и неискоришћен подрум. Школа има савремену фискултурну салу која је изграђена 2008. године и има стару фискултурну салу која је реновирана ове школске године. У фискултурној сали организују се спортски сусрети са другим школама. За одржавање школских приредби користи се сала Културног центра Панчева, а за дечја дружења Дом омладине, Клуб Аполо и фискултурна сала.
Oд марта 2013. године школа је у припремном пројекту немачке амбасаде за DSD диплому. Овај пројекат подразумева да ће се у нашој Школи кроз посебан програм обуке омогућити ученицима да на крају основног образовања полажу испит из немачког језика на нивоу А1/А2 европског референтног оквира. Овај програм ученици могу да наставе у средњој школи тј. гимназији. У учионици за немачки језик постављена је дигитална табла која се користи за наставу, а добили смо је на поклон од немачке организације.

Школски простор чине:
Школска зграда са:
– 8 учионица у којима се одржава редовна настава од I до IV разреда;
– 14 кабинета за одржавање предметне наставе од V до VIII разреда;
– 2 кабинета за наставу информатике;
– две просторије дневног боравка;
– библиотеком;
– зборницом
– канцеларијама директора, секретара, рачуновође и педагоско-психолошке службе;
– кухињом;
– санитарним просторијама на сваком спрату;
– радионицом
– архивом.

Фискултурна сала и стара фискултурна сала која je реновирана.

Управа школе

Владимир МарковићДиректор