Распоред звоњења за школску 2020-21 годину

 За старије разреде

 1. 7:30 – 8:00
 2. 8:05 – 8.35
 3. 8:40 – 9:10
 4. 10:05 – 10:35
 5. 10:40 – 11:10

Када група А прати наставу у школи, група Б прати наставу онлајн и обрнуто.

Распоред звоњења за млађе ученике

ПРЕ ПОДНЕ 1. и 3.разред, две недеље

А група

 1. 8 – 8 : 30
 2. 8:35 – 9:05
 3. 9:10 – 9:40
 4. 9:45 – 10:15

Б група

 1. 10 – 10:30
 2. 10:35 – 11:05
 3. 11:10 – 11:40
 4. 11:45 -12:15

ПОСЛЕ  ПОДНЕ 2. и 4. разред, две недеље

А група

 1. 12 – 12:30
 2. 12:35 – 13
 3. 13: 10 – 13:40
 4. 13:45 – 14:15

Б група

 1. 14 – 14:30
 2. 14:35 – 15:05
 3. 15:10 – 15:40
 4. 15:45 – 16:15