Чланови Савета родитеља за школску 2020/2021. годину:

РЕД.БР РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА
1. I-1 АЊА   ЈАЊИЋ
2. I-2 МАЦУРА  ЈЕЛЕНА
3. I-3 ЉИЉА  ДАМЈАНОВ
4. II-1 ЈЕЛЕНА  ЂУКИЋ
5. II-2 НАТАША  ПЕЧЕНЧИЋ
6. II-3 ЈАСМИНА РАДМАНОВИЋ
7. II-4 БРАНИСЛАВ  РАДОВАНОВИЋ
8. III-1 ДУШИЦА  САВАНОВИЋ ВУЈАНИЋ
9. III-2 САНДРА  ЈЕФТИЋ
10. III-3 АНА  ВРАЧАР
11. III-4 ЕВДА  ПАНТЕЛИН
12. IV-1 БОЖОВИЋ  ДЕЈАН
13. IV-2 ГРОЗДАНА  МИЛЕНКОВ
14. IV-3 ДАНИЈЕЛА  ГРАОВАЦ
15. V-1 ЈЕЛЕНА  ЛУКИЋ  ФЛОРА
16. V-2 АНА ОЛЋАН
17. V-3 ИВАНА  ОРЛОВ  ГАЈАН
18. VI-1 ВЕСНА  РАДЕНКОВИЋ
19. VI-2 СТОЈАДИНОВИЋ  ЗЛАТИЦА
20. VI-3 ЕМИНА КАТАЛИНА
21. VII-1 ИВАНА  КОСТИЋ
22. VII-2 БАЊАЦ  СЛАЂАНА
23. VII-3 ЗОРАНА  ХРАНУЕЛИ
24. VIII-1 ДРАГАН  ЈАКОВЉЕВИЋ
25. VIII-2 МИРЈАНА  КАРОВИЋ
26. VIII-3 СИНИША  РАДМАНОВИЋ