САВЕТ  РОДИТЕЉА    ОШ „Ј.Ј.  ЗМАЈ“  ПАНЧЕВО  школска 2022/23. година

 

РЕД.БР РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА
1. I-1 ЦВЕТОМИР  БАБАЧКОВ
2. I-2 НИКОЛА ПЈЕВЧЕВИЋ
3. I-3 НЕВЕНА  ИЛИЋ
4. I-4 ДАНИЈЕЛА  ИЛИЋ
5. I-5 ЕМА БАРНА СТАНИСАВЉЕВИЋ
6. II-1 JEЛЕНА  ХАКАЈ
7. II-2 AНЂЕЛИЈА  БОРЗАНОВИЋ
8. II-3 МИЛЕНА  СТЕФАНОВ
9. II-4 СЛАЂАНА  ПРВАНОВ
10. III-1 МАРИЈА  РАДЕВИЋ
11. III-2 ЈЕЛЕНА  МАЦУРА
12. III-3 ЈЕЛЕНА  АНКИЋ
13. IV-1 РАДМИЛА  ЧАНИЋ
14. IV-2 НАТАША  ПЕЧЕНЧИЋ
15. IV-3 БОЈАН  СМУЂА
16. IV-4 БРАНИСЛАВ  РАДОВАНОВИЋ
17. V-1 МАНУЕЛА  ПЈЕВАЦ
18. V-2 АНА СВИЛАР
19. V-3 ЈЕЛЕНА  ВОДЕНИЧАР
20. V-4 ЕВДА  ПАНТЕЛИН
21. VI-1 ДЕЈАН  БОЖОВИЋ
22. VI-2 ВЕСНА  ВИДЕНОВ
23. VI-3 ДАНИЈЕЛА  ГРАОВАЦ
24. VII-1 БОРИВОЈЕ  ЋОРЛУКА
25. VII-2 АНА  ОЛЋАН
26. VII-3 ИВАНА  ОРЛОВ  ГАЈАН
27. VIII-1 ВЕСНА  РАДЕНКОВИЋ
28. VIII-2 ЈЕЛЕНА  ТЕПШИЋ
29. VIII-3 ЕМИНА  КАТАЛИНА