Чланови Савета родитеља за школску 2017/2018. годину:

РЕД. БР. РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА
1. I-1 Дејан Божовић
2. I-2 Гроздана  Миленков
3. I-3 Данијела  Граовац
4. II-1 Зоран Јовановић
5. II-2 Ана  Олћан
6. II-3 Владимир  Савић
7. III-1 Јасмина  Петровић
8. III-2 Златица  Стојадиновић
9. III-3 Ана  Врачар
10. IV-1 Ивана  Костић
11. IV-2 Мирјана  Давидовић
12. IV-3 Марија  Ћурчин
13. V-1 Кристина  Ерцеговац
14. V-2 Мирјана  Каровић
‚15. V-3 Ивана  Саватић
16. VI-1 Зоран Марковић
17. VI-2 Љиљана  Милетић
18. VI-3 Виолета  Милтеновић
19. VII-1 Наталаија  Милановић
20. VII-2 Татјана  Русован
21. VII-3 Данијела  Ненадић
22. VIII-1 Биљана  Милошев
23. VIII-2 Золтан Јагица
24. VIII-3 Светлана  Нинковић