Чланови школских тимова у школској 2021/2022. години

 

Стручни актив за развојно планирање

1.Гордана Топић
2.Јелена Вукадиновић
3.Драгана Аврамовић
4.Даница Зарија
5.Владимир Марковић – директор
6.Весна Батало – координатор
7.Маја Марошан Михајловић
8.Ана Олћан – прадставник Савета родитеља
9.Милтеновић Стефан – представник ученичког парламента
10.представник локалне заједнице- Миљан Перовић

Стручни актив за развој школско програма1.Јелена Вукадиновић

2.Гордана Стефановић
3. Кристина Рвовић
4. Александра Жутић
5. Невена Вучковић
6. Дарија Недељковић
7. Весна Батало- педагог
8. Маја Марошан Михајловић- психолог

Тим за пројекат ,,Школа без насиља“

1.Јелена Вукадиновић – координатор
2.Тамара Киш
3.Миодраг Митић
4.Горица Булајић
5.Саша Ристић
6.Весна Батало
7.Маја Марошан Михајловић

Тим за самовредновање

1.Тамара Киш
2.Драгана Аврамовић
3.Весна Заставниковић
4.Данијела Ђорђевић
5.Нисић Маријана
6.Весна Батало – координатор
7.Зоран Јовановић- Представник родитеља
8.Маја Марошан Михајловић

Тим за инклузију

1.Драгана Тепић
2.Драгана Келемен
3.Босиљка Величковић Милковски
4.Јелена Вукадиновић
5.Весна Батало
6.Маја Марошан Михајловић – координатор

Тим за маркетинг

1.Драгана Воденичар
2.Марија Станојевић
3.Предраг Старчевић
4.Босиљка Величковић Милковски
5.Владимир Марковић – директор
6.Предраг Бачкоња
7.Гордана Стефановић
8.Невена Вучковић
9.Драгана Цуцић

Тим за стручно усавршавање

1.Станислава Здравковић
2.Марија Станојевић – координатор
3.Драгомир Машић
4.Гајић Весна
5.Виолета Љубојевић
6.Јелица Ковачић

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Стални састав:
1.Маја Марошан Михајловић
2.Весна Батало
3.Тијана Барашевић
4.Владимир Марковић

Тим за професионални развој

1.Весна Батало
2.Маја Марошан Михајловић
3.Данијела Ђорђевић
4.Драгана Аврамовић
5.Драгана Марковић Келемен

Ученички парламент

1.Александра Жутић
2.Душан Етински

Вршњачки тим

1.Гордана Стефановић
2.Дарија Недељковић

Црвени крст

1.Горица Булајић
2.Славица Лемајић

Тим за естетско уређење школе

1.Тијана Барашевић
2.Јадранка Бубњевић Машић
3.Владимир Марковић – директор
4.Славица Лемајић
5.Драгана Воденичар
6.Душанка Капунац

Руководиоци Стручних већа

1.Стручно веће за разредну наставу–Јелена Вукадиновић
2.Стручно веће друштвених наука – Љиљана Барбир
3.Стручно веће природних наука – Александра Жутић
4.Стручно веће вештина – Саша Ристић

Тим за писање пројеката

1.Вукдиновић Јелена
2.Владимир Марковић
3.Нисић Маријана
4.Аврамовић Драгана
5.Цуцић Драгана
6.Драгана Тепић
7.Невена Вучковић
8.Тијана Барашевић
9.Јадранка Бубњевић Машић
10.Вања Јекић
11.Маја Марошан Михајловић

Тим за обезбеђење квалитета и развоја школе

1.Владимир Марковић
2.Тијана Барашевић
3.Весна Батало
4.Маја Маришан Михајловић
5.Јелена Вукадиновић
6.Љиљана Барбир
7.Александра Жутић
8.Саша Ристић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1.Владимир Марковић
2.Предраг Старчевић
3.Вукадиновић Јелена
4.Јелена Пападопулос
5.Дарија Недељковић

Педагошки колегијум

1.Владимир Марковић
2.Јелена Вукадиновић
3.Александра Жутић
4.Саша Ристић
5.Љиљана Барбир
6.Весна Батало
7.Маја Марошан Михајловић

Тим за Летопис и интернет презентацију школе

1.Ана Кораћ
2.Илија Веселиновић