Наша школа је од 2013. године једна од чланица DSD – школа (DSDDeutsches Sprachdiplom) и тиме се нашла на мапи Школа партнера будућности – Schulen Partner der Zukunft чији је основни циљ унапређење наставе учења немачког језика.

Немачка језичка диплома је испит знања немачког језика Конференције министара културе Савезне Републике Немачке за ученике у иностранству.

Испит за стицање поменуте дипломе организује Немачка централа за школовање у иностранству. Сваке године овај испит се полаже у више од 50 земаља света. Ова диплома је призната на немачком говорном подручју као званични доказ о познавању немачког језика. Полагање DSD испита је бесплатно а пријављивање је слободно и индивидуално.

Кад је реч о DSD пројекту, оно што је научено у основним школама проширује се и надовезује током гимназијског школовања.

На крају 8. разреда ученици имају могућност полагања испита за добијање DSD и то:

DSD А2 – за постигнут ниво знања немачког језика који одговара нивоу А2 према Европском референтном оквиру за учење страних језика.

DSD првог степена – диплома која је међународно призната и којом се потврђује познавање немачког језика на нивоу Б1 према Европском референтном оквиру за учење страних језика.

За нивое знања DSD А2 и DSD I степена полаже се један испит (DSD А2/Б1) а од оствареног резултата зависи да ли се добија сертификат DSD А2 или DSD диплома првог степена.

DSD диплома првог степена је диплома о постигнутом нивоу знања немачког језика који је признат као доказ знања за учешће на припремном студијском курсу за странце у Савезној Републици Немачкој.

Припреме ученика и само полагање испита за добијање Немачке језичке дипломе реализује се у оквиру редовне наставе немачког језика.

Наставници немачког језика добијају широк спектар стручног усавршавања од стране Централне управе за образовање у иностранству, као и подршку ради осавремењивања наставе и постизања што бољих резултата. Захваљујући др. Борису Менрату – стручном сраднику и кординатору за југоисточну Европу наша школа добила је и најсавременију интерактивну таблу за кабинет немачког језика која подстиче подизање квалитета и комуникативне компетенције ученика.