Поштовани ученици и родитељи,

 

Од понедељка 30.11.2020.године образовно-васпитни рад за ученике од петог до осмог разреда оствариваће се путем наставе на даљину. За ученике првог циклуса настава се одвија као и до сада.

Настава у првом полугодишту се завршава у петак, 18.12.2020. а зимски распуст почиње у понедељак, 21.12.2020. године. Друго полугодиште почиње 18.01.2021. године.

Наставници ће часове реализовати према постојећем распореду, почевши од 8 часова, преко платформе Google classroom. Часови трају 45 минута. Сваки наставник ће обавестити ученике о свом начину рада. За ученике који немају техничких могућности да прате наставу на овај начин, наставници ће припремити штампани материјал и у договору им достављати. Ученици су у обавези да редовно прате наставу на платформи и испуњавају своје радне обавезе.

Посебно ће се водити рачуна о оптерећености и потребама ученика. Ученици ће бити оцењивани и формативно и сумативно, а кроз оцењивање активности ученика током наредног периода, кроз есеје, презентације, различите радове, саставе, домаће задатке и слично.

Оцењивање ученика на основу усмене провере се изузетно може реализовати у школи уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене или у другим случајевима уколико ученик изрази жељу да одговара у школи, уз строго поштовање свих епидемиолошких мера. Наставник одређује термине у договору са ученицима и школом. За све евентуалне недоумице, питања и информације, можете се обратити школи.

 

Желимо вам добро здравље и успешан рад!