СВЕЧАНА ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА ЗА
УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА – ПЕТАК 22. ЈУН
2018. ГОДИНЕ У 17.00 ЧАСОВА У ФИСКУЛТУРНОЈ
САЛИ
СУБОТА 23. ЈУН ОД 8,00 ДО 13,00 ЧАСОВА
ЖАЛБЕ НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА-
ОБАВЕЗНО ДОЛАЗИ УЧЕНИК СА РОДИТЕЉЕМ
ПЕТАК 29. ЈУН 2018. ГОДИНЕ- ПРЕДАЈА ЛИСТЕ
ЖЕЉА ОД 8,00 ДО 14,00 ЧАСОВА