Поштовани родитељи будућих првака,

Упис деце у први разред школске 2020/2021. године почиње 01. априла 2020. године.

 

У први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна. То значи да се за школску 2020/2021. годину (РЕДОВАН УПИС) уписују деца рођена од 01.03.2013. године до 28.02.2014. године.

 

С обзиром на новонасталу ситуацију, ове године ће се упис одвијати на другачији начин и то тако што ћете неопходне податке достављати школи електронским путем, на адресу:

 

skola@zmajpancevo.edu.rs

 

Подаци који се достављају за дете:

  1. Име и презиме;
  2. Датум и место рођења;
  3. Матични број;
  4. Адреса на којој дете живи и
  5. Назив вртића који похађа.

Подаци који се достављају за оба родитеља:

  1. Име и презиме;
  2. Степен стручне спреме;
  3. Матични број и
  4. Контакт телефон.

О тестирању деце бићете накнадно обавештени.

 

Желимо вам добро здравље!

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево