Од 3. до 31. маја, упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, на првом спрату, понедељком, средом, четвртком и петком од 8.30 до 14.30 сати, и уторком када ће радно време за упис бити од 11 до 17.30 сати.

Све информације можете добити:
• путем телефона број 013/346-023, лок. 104,
• на интернет страници школе www.zmajpancevo.edu.rs,
• или доласком у школу.

Нашe e-mail адресe су:
skola@zmajpancevo.edu.rs
osjjzmajpa@mts.rs
sekretar@zmajpancevo.edu.rs