Учитељица првог разреда Тамара Киш била је учесница семинара
одржаног 22.11.2017. под називом “ Навијај и играј фер“.
Циљ пројекта је едукација ученика о правилном и фер навијању; борба
против насиља и недоличног понашања у наставним, ваннаставним
активностима и спортским такмичењима.
Задаци пројекта су едукација учитеља, а потом и ученика о правилном и
фер навијању.
Реализација овог пројекта биће унутар наше школе,а њен финални део
биће организовање утакмица уз спортско навијање, као и прављење
навијачких реквизита.
Организатор овог пројекта је Удружење педагога физичке културе града
Панчева, а реализатор је био Мр Горан Петровић,професор физичког
васпитања.